Hoe?

Omdat ieder mens uniek is en op zijn eigen wijze op zoek is naar zijn eigen antwoorden bied ik individuele begeleiding op die zoektocht en die begeleiding heeft als basis: waar ben jij? Wat is waar voor jou? Waar heb jij behoefte aan? Wat heb jij nodig om bewust te worden van jezelf?

Ik werk niet met ‘astrale reizen’ en/of met ‘boodschappen’ uit de spirituele wereld.

Bewustwording is voor mij: landen in de werkelijkheid; zíen en ervaren wat waar is. In het nu. Zien dat gevoelens in het nu te vaak veroorzaakt worden door gebeurtenissen in het verleden, maar die blijven doorwerken.
Het is voor de meeste mensen niet een eenmalige landing, maar een proces, een afdaling in jezelf. Jouw lichaam, hier en nu, en jouw ervaringen, in het heden en het verleden, vormen voor mij het uitgangspunt en de basis voor dat proces. Jij bent de expert van jezelf. Ik dien slechts als gids.

Met behulp van vormen van meditatie, focussen en zelfonderzoek en door de dialoog aan te gaan over jouw ervaringen reik ik technieken aan waardoor jij je meer en meer bewust wordt van je lichaam en van je ziel en van de interactie met jouw omgeving.
Wanneer het voor jouw ontwikkeling belangrijk is, reik ik je ook een cognitief kader aan voor je ontdekkingen.