Praktisch

Opzet en frequentie van de sessies
Eén sessie duurt anderhalf uur. De precieze invulling daarvan hangt af van wat jij nodig hebt om jouw ontdekkingstocht te kunnen vervolgen.

De frequentie mag jij bepalen. De totale duur van de begeleiding is onbepaald. Het hangt van jou zelf af. In principe begeleid ik je totdat je zelfstandig je ontdekkingstocht kunt vervolgen. Dat betekent dat jij je de technieken, die je in de sessies aangereikt hebt gekregen, hebt eigen gemaakt en dat je ze zelfstandig kunt toepassen.

Tarieven
€ 100,00 inclusief BTW per sessie voor particulieren, contant af te rekenen.
€ 120,00 exclusief BTW per sessie voor bedrijven, op factuur.
€ 50,00 inclusief BTW voor een oriënterend gesprek, contant af te rekenen.

Cliënten met een bruto jaarinkomen tot aan € 34.000 kunnen (in afwijking van de gemelde tarieven) betalen met een geldelijke donatie, waarvan zij zelf de hoogte mogen vaststellen.

Als de reiziger die ik zelf ben, ben ik ook van harte bereid om gewoon (gratis) het gesprek aan te gaan en ervaringen te delen, vooral als het mensen betreft die het, net als ik, ‘lichamelijk tot op energieniveau uitwerken’.