Praktisch

Opzet en frequentie van de sessies
Eén sessie duurt anderhalf uur. De precieze invulling daarvan hangt af van wat jij nodig hebt om jouw ontdekkingstocht te kunnen vervolgen. In principe en idealiter besteed ik de helft van de tijd aan het bewust worden van jouw lichaam en de helft van de tijd aan het bewust worden jouw ziel.

De frequentie mag jij bepalen. De totale duur van de begeleiding is onbepaald. Het hangt van jou zelf af. In principe begeleid ik je totdat je zelf je ontdekkingstocht kunt vervolgen. Dat betekent dat jij je de technieken, die je in de sessies aangereikt hebt gekregen, hebt eigen gemaakt en dat je ze zelfstandig kunt toepassen.

Tarieven
€ 100,00 inclusief BTW per sessie voor particulieren, contant af te rekenen.
€ 120,00 exclusief BTW per sessie voor bedrijven, op factuur.
€ 50,00 inclusief BTW voor een oriënterend gesprek, contant af te rekenen.

Cliënten met een bruto jaarinkomen tot aan € 34.000 kunnen (in afwijking van de gemelde tarieven) betalen met een geldelijke donatie, waarvan zij zelf de hoogte mogen vaststellen.