Waartoe?

Waartoe leidt dit bewust worden? Wat kun je ermee bereiken? Hoewel Verlichting, met zijn schatten als Liefde, Vrede en Vrijheid, het stralende eindpunt is, dat je waarschijnlijk graag wilt bereiken, levert juist het gaan van de weg zelf al iets kostbaars op. Zodra je op weg gaat, is er in de eerste plaats een gevoel van voldoening. Je voelt dat je iets goed doet voor jezelf.

Het geeft verdieping, zin en richting aan je leven.

In de tweede plaats ontwikkel jij je, nadat je enige tijd onderweg bent, langzamerhand tot een meer volwassen mens. Je merkt onder andere dat je:

  • beter met moeilijke situaties en mensen leert omgaan;
  • flexibeler en opener wordt;
  • meer respect krijgt voor jezelf en voor anderen;
  • meer vertrouwen krijgt in jezelf en je je angst om fouten te maken, verliest;
  • een gevoel van eigenwaarde krijgt, los van je salaris of je maatschappelijke status;
  • de schoonheid van het leven gaat zien en waarderen.

Tenslotte zul je merken dat je je gezonder en vitaler gaat voelen, omdat je immuniteit toeneemt, waardoor je minder vaak of minder snel een virus of bacterie opdoet en ziek wordt.