Wat is bewustzijnsontwikkeling?

Bij bewustzijnsontwikkeling gaat het om het uitbreiden van het waarnemen van bewustzijn. Zodra jij je meer van jouw lichaam en jouw ziel bewust bent en ook de oorzaken van hun wijze van doen inziet, kun je ook gaan opmerken hoe ze reageren op anderen, op de wereld en wat voor effect dat weer op jou heeft en hoe dat doorwerkt in je (re)acties en kun je je gaan afvragen of actie of reactie wel nodig is, omdat dit bij anderen en in jezelf een cirkel gaande houdt.

Je wordt je dus meer bewust van jouw interactie met jezelf en jouw omgeving en vooral van de gevolgen ervan.

Het is een reis die steeds meer en meer vraagtekens zet bij je eigen primaire manier van (re)ageren en die aanzet tot zelfreflectie.